تالار لبینا
preloader

در حال بارگیری ...

تالار لبینا

منوی غذای شماره 1

 • کباب لقمه 50 درصد

  جوجه کباب 50 درصد

  پلو زعفرانی 100 درصد

  2 مدل سالاد

  (سالاد فصل/سالاد اندونزی)

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره

   

منوی غذای شماره 2

 • زرشک پلو با مرغ 50 درصد

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی 50 درصد

  2 مدل سالاد

  سالاد فصل / سالاد اندونزی

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره

   

   

منوی غذای شماره 3

 • کباب لقمه 50 درصد

  جوجه کباب 100 درصد

  پلو زعفرانی 100 درصد

  2 مدل سالاد

  سالاد فصل / سالاد اندونزی

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره

   

منوی غذای شماره 4

 • باقالی پلو با مرغ 40 درصد

  کباب لقمه 30 درصد

  جوجه کباب 30 درصد

  پلو زعفرانی 50 درصد

  2 مدل سالاد

  سالاد فصل / سالاد اندونزی

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره

   

منوی غذای شماره 5

 • باقالی پلو با گوشت گوسفندی 40 درصد

  کباب لقمه 30 درصد

  جوجه کباب 30 درصد

  پلو زعفرانی 50 درصد

  2 مدل سالاد

  سالا فصل / سالاد اندونزی

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره

   

منوی غذای شماره 6 سلف سرویس

 • باقالی پلو با گوشت گوسفندی 50 درصد

  زرشک پلو با مرغ 50 درصد

  جوجه کباب 50 درصد

  خورشت فسنجان 30 درصد

  پلو زعفرانی 50 درصد

  2 مدل سالاد

  سالاد فصل / سالاد اندونزی

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره

   

منوی غذای شماره 7 سلف سرویس

 • باقالی پلو با گوشت گوسفندی 40 درصد

  کباب لقهمه 30 درصد

  جوجه کباب 30 درصد

  خورشت فسنجان 30 درصد

  پلو زعفرانی 50 درصد

  2 مدل سالاد

  سالاد فصل / سالاد اندونزی

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره

   

منوی غذای شماره 8 سلف سرویس

 • باقالی پلو با گوشت گوسفندی 50 درصد

  زرشک پلو با مرغ 50 درصد

  خورشت فسنجان 30 درصد

  پلو زعفرانی 50 درصد

  جوجه چینی 30 درصد

  بیف استراگانف 30 درصد

  2 مدل سالاد

  سالاد فصل / سالاد اندونزی

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره

   

منوی غذای شماره 9 سلف سرویس

 • باقالی پلو با گوشت گوسفندی 50 درصد

  زرشک پلو با مرغ 40 درصد

  مرصع پلو 30 درصد

  جوجه کباب 50 درصد

  خورشت فسنجان 40 ردصد

  کباب لقمه 40 درصد

  پلو زعفرانی 50 درصد

  شیرین پلو 20 درصد

  ته چین

  جوجه چینی

  بیف استراگانف

  خوراک زبان

  ماهی قزل آلا

  مرغ سوخاری

  میگو

  2 مدل سالاد

  سالاد فصل / سالاد اندونزی

  4 مدل نوشیدنی

  دسر تک نفره